Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
i hierarchii dowodzenia. Natomiast w finalnym etapie należy sprowadzać proces decyzyjny w wybranych pododdziałach artylerii. Same zaś pododdziały trzeba szkolić w kierowaniu ogniem i uderzeniami przede wszystkim z wykorzystaniem środków imitujących. Przy czym strzelania bojowe powinny stanowić najskuteczniejszą i zarazem końcową formę sprawdzianu wyszkolenia;
* w oprogramowaniu działalności organizacyjno-szkoleniowej WRiA - priorytetowo należy traktować przedsięwzięcia decydujące o skuteczności rozpoznania i wykonywania zadań ogniowych oraz informatyczną obudowę procesu dowodzenia i szkolenia. Nadrzędnym celem w szkoleniu grup rozpoznania będzie utrzymanie ich autonomii w zdobywaniu danych niezbędnych do prowadzenia działalności ogniowej, a jednocześnie włączenie ich w zintegrowany system rozpoznania.
Zadania wojsk rakietowych i artylerii w
i hierarchii dowodzenia. Natomiast w finalnym etapie należy sprowadzać proces decyzyjny w wybranych pododdziałach artylerii. Same zaś pododdziały trzeba szkolić w kierowaniu ogniem i uderzeniami przede wszystkim z wykorzystaniem środków imitujących. Przy czym strzelania bojowe powinny stanowić najskuteczniejszą i zarazem końcową formę sprawdzianu wyszkolenia;<br>* w oprogramowaniu działalności organizacyjno-szkoleniowej WRiA - priorytetowo należy traktować przedsięwzięcia decydujące o skuteczności rozpoznania i wykonywania zadań ogniowych oraz informatyczną obudowę procesu dowodzenia i szkolenia. Nadrzędnym celem w szkoleniu grup rozpoznania będzie utrzymanie ich autonomii w zdobywaniu danych niezbędnych do prowadzenia działalności ogniowej, a jednocześnie włączenie ich w zintegrowany system rozpoznania.<br>Zadania wojsk rakietowych i artylerii w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego