Typ tekstu: Książka
Autor: Grzegorczyk Wojciech
Tytuł: Strategie marketingowe banków
Rok: 1996
komplementarne).
Podstawowe znaczenie dla określenia stopnia ważności poszczególnych zewnętrznych czynników lokalizacji mają informacje priorytetowe. Jeśli z różnych względów nie można uzyskać informacji podstawowych, to wówczas ich miejsce zająć powinny informacje komplementarne. Zebranie informacji charakteryzujących zewnętrzne czynniki lokalizacji należeć powinno do obowiązków komórki marketingowej banku. Odnosi się to zwłaszcza do informacji priorytetowych. Można tu korzystać przede wszystkim ze źródeł wtórnych, natomiast w przypadku zbyt dużego stopnia agregacji danych lub w ogóle braku opracowań wtórnych, przeprowadzić należy badania pierwotne.
Do informacji priorytetowych, dla poszczególnych czynników lokalizacji, należą:
dla potencjału ludnościowego - liczba ludności, tempo jej przyrostu i liczba gospodarstw domowych;
dla dochodów ludności - dochody
komplementarne).<br>Podstawowe znaczenie dla określenia stopnia ważności poszczególnych zewnętrznych czynników lokalizacji mają informacje priorytetowe. Jeśli z różnych względów nie można uzyskać informacji podstawowych, to wówczas ich miejsce zająć powinny informacje komplementarne. Zebranie informacji charakteryzujących zewnętrzne czynniki lokalizacji należeć powinno do obowiązków komórki marketingowej banku. Odnosi się to zwłaszcza do informacji priorytetowych. Można tu korzystać przede wszystkim ze źródeł wtórnych, natomiast w przypadku zbyt dużego stopnia agregacji danych lub w ogóle braku opracowań wtórnych, przeprowadzić należy badania pierwotne.<br>Do informacji priorytetowych, dla poszczególnych czynników lokalizacji, należą:<br>dla potencjału ludnościowego - liczba ludności, tempo jej przyrostu i liczba gospodarstw domowych;<br>dla dochodów ludności - dochody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego