Typ tekstu: Książka
Autor: Grzegorczyk Wojciech
Tytuł: Strategie marketingowe banków
Rok: 1996
informacje komplementarne. Zebranie informacji charakteryzujących zewnętrzne czynniki lokalizacji należeć powinno do obowiązków komórki marketingowej banku. Odnosi się to zwłaszcza do informacji priorytetowych. Można tu korzystać przede wszystkim ze źródeł wtórnych, natomiast w przypadku zbyt dużego stopnia agregacji danych lub w ogóle braku opracowań wtórnych, przeprowadzić należy badania pierwotne.
Do informacji priorytetowych, dla poszczególnych czynników lokalizacji, należą:
dla potencjału ludnościowego - liczba ludności, tempo jej przyrostu i liczba gospodarstw domowych;
dla dochodów ludności - dochody ogółem, udział płac w dochodach, udział oszczędności w wydatkach ludności;
dla zatrudnienia - wielkość i zmiany zatrudnienia oraz stopa bezrobocia;
dla potencjału gospodarczego - liczba i wielkość podmiotów gospodarczych działających w
informacje komplementarne. Zebranie informacji charakteryzujących zewnętrzne czynniki lokalizacji należeć powinno do obowiązków komórki marketingowej banku. Odnosi się to zwłaszcza do informacji priorytetowych. Można tu korzystać przede wszystkim ze źródeł wtórnych, natomiast w przypadku zbyt dużego stopnia agregacji danych lub w ogóle braku opracowań wtórnych, przeprowadzić należy badania pierwotne.<br>Do informacji priorytetowych, dla poszczególnych czynników lokalizacji, należą:<br>dla potencjału ludnościowego - liczba ludności, tempo jej przyrostu i liczba gospodarstw domowych;<br>dla dochodów ludności - dochody ogółem, udział płac w dochodach, udział oszczędności w wydatkach ludności;<br>dla zatrudnienia - wielkość i zmiany zatrudnienia oraz stopa bezrobocia;<br>dla potencjału gospodarczego - liczba i wielkość podmiotów gospodarczych działających w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego