Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 04.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
szczęśliwego zbiegu okoliczności;
- KRRiTV nie miała legitymacji, by samodzielnie przygotować projekt ustawy i przekazać go rządowi;
- należy unormować zasady lobbingu;
- w Ministerstwie Kultury trzeba stworzyć komórkę, która będzie dysponować wiedzą o mediach elektronicznych;
- należy znacząco polepszyć funkcjonowanie służb prawnych pracujących na rzecz rządu i jego agend;
- potrzeba nowych, bardziej ścisłych procedur pracy legislacyjnej;
- do 27 grudnia 2003 r. nie było podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie Rywina, ponieważ:
- do organów ścigania nie wpłynęło żadne, umotywowane i wsparte dowodami zawiadomienie o przestępstwie płatnej protekcji,
- sygnały dochodzące do wielu osób, w tym funkcjonariuszy publicznych, nie były uwiarygodnione;
- również postępowanie sprawdzające było z góry
szczęśliwego zbiegu okoliczności;<br>- &lt;name type="org"&gt;KRRiTV&lt;/&gt; nie miała legitymacji, by samodzielnie przygotować projekt ustawy i przekazać go rządowi;<br>- należy unormować zasady lobbingu;<br>- w &lt;name type="org"&gt;Ministerstwie Kultury&lt;/&gt; trzeba stworzyć komórkę, która będzie dysponować wiedzą o mediach elektronicznych;<br>- należy znacząco polepszyć funkcjonowanie służb prawnych pracujących na rzecz rządu i jego agend;<br>- potrzeba nowych, bardziej ścisłych procedur pracy legislacyjnej;<br>- do 27 grudnia 2003 r. nie było podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie &lt;name type="person"&gt;Rywina&lt;/&gt;, ponieważ:<br>- do organów ścigania nie wpłynęło żadne, umotywowane i wsparte dowodami zawiadomienie o przestępstwie płatnej protekcji,<br>- sygnały dochodzące do wielu osób, w tym funkcjonariuszy publicznych, nie były uwiarygodnione;<br>- również postępowanie sprawdzające było z góry
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego