Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
przez nie sygnały akustyczne, różnią się istotnie zależnie od płci i wieku.
Na rysunku 10.15 przedstawiono hipotetyczny schemat blokowy komputerowego systemu akustycznej diagnostyki medycznej, a na rys. 10.16 pokazano algorytm uczenia KSDA z "nauczycielem".
Jedną z obiecujących dróg komputerowego wspomagania diagnozy lekarskiej jest jak najszersze włączenie do "arsenału" procedur uczenia i diagnozy systemów ekspertowych (por. rozdz. 7). Ten typ wspomagania diagnozy znalazł już zastosowania w wielu przodujących ośrodkach naukowych i klinicznych na świecie. Dotychczasowe, jeszcze niezbyt bogate doświadczenia z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych (ANN) pozwalają jednak bardzo optymistycznie widzieć szansę ich skutecznego włączenia do KSDA.

11.INNE ZASTOSOWANIA METOD
przez nie sygnały akustyczne, różnią się istotnie zależnie od płci i wieku.<br>Na rysunku 10.15 przedstawiono hipotetyczny schemat blokowy komputerowego systemu akustycznej diagnostyki medycznej, a na rys. 10.16 pokazano algorytm uczenia KSDA z "nauczycielem".<br>Jedną z obiecujących dróg komputerowego wspomagania diagnozy lekarskiej jest jak najszersze włączenie do "arsenału" procedur uczenia i diagnozy systemów ekspertowych (por. rozdz. 7). Ten typ wspomagania diagnozy znalazł już zastosowania w wielu przodujących ośrodkach naukowych i klinicznych na świecie. Dotychczasowe, jeszcze niezbyt bogate doświadczenia z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych (ANN) pozwalają jednak bardzo optymistycznie widzieć szansę ich skutecznego włączenia do KSDA.<br><br>&lt;tit&gt;11.INNE ZASTOSOWANIA METOD
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego