Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
zarządzania przez wyjątki. Idea tej metody sprowadza się do podziału wszystkich problemów decyzyjnych na te, które wymagają zaangażowania kierownika oraz takie, które będą rozwiązywane przez podległych mu pracowników. Z założenia minimalizuje się zakres decyzji kierownika, pozostawiając w jego kompetencjach tylko decyzje o najwyższej randze, odbiegające od zidentyfikowanych standardów (norm, rutyn, procedur decyzyjnych) lub wymagające potraktowania jednostkowego. Tak dokonana hierarchizacja problemów odciąża kierowników i zapewnia wyższą skuteczność ich pracy. Metoda ta wprowadza elementy samoczynnego przebiegu procesów do momentów pojawienia się sytuacji "wyjątkowych" podlegających interwencji kierownika. Jej stosowanie wymaga systematycznej kontroli i klasyfikacji zdarzeń na standardowe i wyjątkowe.
- Metoda zarządzania przez koszty i
zarządzania przez wyjątki. Idea tej metody sprowadza się do podziału wszystkich problemów decyzyjnych na te, które wymagają zaangażowania kierownika oraz takie, które będą rozwiązywane przez podległych mu pracowników. Z założenia minimalizuje się zakres decyzji kierownika, pozostawiając w jego kompetencjach tylko decyzje o najwyższej randze, odbiegające od zidentyfikowanych standardów (norm, rutyn, procedur decyzyjnych) lub wymagające potraktowania jednostkowego. Tak dokonana hierarchizacja problemów odciąża kierowników i zapewnia wyższą skuteczność ich pracy. Metoda ta wprowadza elementy samoczynnego przebiegu procesów do momentów pojawienia się sytuacji "wyjątkowych" podlegających interwencji kierownika. Jej stosowanie wymaga systematycznej kontroli i klasyfikacji zdarzeń na standardowe i wyjątkowe.<br>- Metoda zarządzania przez koszty i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego