Typ tekstu: Książka
Autor: Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia
Tytuł: Cytobiochemia
Rok: 1995
najskuteczniejszą i najpowszechniej stosowaną metodą jakościowej oraz ilościowej analizy histonów. W latach siedemdziesiątych opublikowano wiele doskonałych przeglądów, dotyczących rozdziału histonów w wyniku elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (por. [77, 84, 93, 213]. Z licznych opisanych technik trzy systemy dla jednowymiarowej elektroforezy są metodami codziennego laboratoryjnego użycia (rys. 11.3): 1) klasyczna procedura Panyima i Chalkleya [154], w żelu zawierającym kwas/mocznik (ang. acid/urea-PAGE), 2) Laemmliego [114], w żelu z siarczanem dodecylu sodu (SDS), jako popularna metoda PAGE-SDS (ang. SDS-PAGE) oraz 3) technika Zweidlera [213], która pozwoliła wykryć, rozdzielić i zanalizować warianty histonowe. Wykorzystuje ona wędrówkę elektroforetyczną tych białek
najskuteczniejszą i najpowszechniej stosowaną metodą jakościowej oraz ilościowej analizy histonów. W latach siedemdziesiątych opublikowano wiele doskonałych przeglądów, dotyczących rozdziału histonów w wyniku elektroforezy w żelu poliakrylamidowym (por. [77, 84, 93, 213]. Z licznych opisanych technik trzy systemy dla jednowymiarowej elektroforezy są metodami codziennego laboratoryjnego użycia (rys. 11.3): 1) klasyczna procedura Panyima i Chalkleya [154], w żelu zawierającym kwas/mocznik (ang. <foreign lang="eng">acid/urea-PAGE</>), 2) Laemmliego [114], w żelu z siarczanem dodecylu sodu (SDS), jako popularna metoda PAGE-SDS (ang. <foreign lang="eng">SDS-PAGE</>) oraz 3) technika Zweidlera [213], która pozwoliła wykryć, rozdzielić i zanalizować warianty histonowe. Wykorzystuje ona wędrówkę elektroforetyczną tych białek
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego