Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
wagowych n-tej warstwy. Zauważmy, że wartości funkcji wyjścia komórek warstwy n są sygnałami wejściowymi warstwy
Równania (8.27) i (8.28) można stosować do wszystkich warstw sieci poza warstwą wejściową. Zależności określające zasady aktywacji sieci są implementowane w programie na podstawie zapisów (8.5) i (8.26). Drugim etapem procedury uczącej jest tzw. krok w tył. Jego celem jest minimalizowanie błędu rozpoznawania popełnianego przez sieć w pierwszym kroku nauczania. Jego implementacją jest procedura typu BackwardStep (krokowej propagacji wstecznej). Końcowym wynikiem aktywacji zaimplementowanej sieci jest wektor wartości wyjściowych ostatniej warstwy. Porównując go z ciągiem uczącym obliczamy błąd, jaki popełniła sieć gdzie
wagowych n-tej warstwy. Zauważmy, że wartości funkcji wyjścia komórek warstwy n są sygnałami wejściowymi warstwy &lt;gap&gt;<br>Równania (8.27) i (8.28) można stosować do wszystkich warstw sieci poza warstwą wejściową. Zależności określające zasady aktywacji sieci są implementowane w programie na podstawie zapisów (8.5) i (8.26). Drugim etapem procedury uczącej jest tzw. krok w tył. Jego celem jest minimalizowanie błędu rozpoznawania popełnianego przez sieć w pierwszym kroku nauczania. Jego implementacją jest procedura typu BackwardStep (krokowej propagacji wstecznej). Końcowym wynikiem aktywacji zaimplementowanej sieci jest wektor wartości wyjściowych ostatniej warstwy. Porównując go z ciągiem uczącym obliczamy błąd, jaki popełniła sieć &lt;gap&gt; gdzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego