Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
obiektu normalizacji, mogą występować normy: znaczeniowe, czynnościowe, rzeczowe, klasyfikacyjne, prawne, techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, językowe oraz wiele innych norm, odpowiadających określonym klasyfikacjom obiektów normalizacji.
Praktycznie, cała działalność każdej organizacji może być traktowana jako obiekt normalizacji, chociaż w tradycji normalizacji dominują produkty i procesy wytwarzania, konwencje techniczne, metody badań, procedury odbiorcze oraz procedury znakowania. Szczególnymi przejawami normalizacji w technice są typizacja i unifikacja wyrobów oraz procesów technologicznych.
Zasygnalizowane przesłanki wskazują, że do ogólnej interpretacji normalizacji adekwatne jest ujęcie jakościowe, najpełniej wyrażające sens i zakres tej działalności. Odpowiadające temu ujęciu propozycje określeń trzech podstawowych terminów z tego zakresu, przedstawiają się tak:
Określenie 3.3
obiektu normalizacji, mogą występować normy: znaczeniowe, czynnościowe, rzeczowe, klasyfikacyjne, prawne, techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, językowe oraz wiele innych norm, odpowiadających określonym klasyfikacjom obiektów normalizacji.<br>Praktycznie, cała działalność każdej organizacji może być traktowana jako obiekt normalizacji, chociaż w tradycji normalizacji dominują produkty i procesy wytwarzania, konwencje techniczne, metody badań, procedury odbiorcze oraz procedury znakowania. Szczególnymi przejawami normalizacji w technice są typizacja i unifikacja wyrobów oraz procesów technologicznych.<br>Zasygnalizowane przesłanki wskazują, że do ogólnej interpretacji normalizacji adekwatne jest ujęcie jakościowe, najpełniej wyrażające sens i zakres tej działalności. Odpowiadające temu ujęciu propozycje określeń trzech podstawowych terminów z tego zakresu, przedstawiają się tak:<br>Określenie 3.3
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego