Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
bayesizmu powołują się co prawda na fakt, że wraz ze wzbogaceniem danych doświadczenia względna rola rozkładu a priori maleje, zatem procedura Bayesowska jest asymptotycznie bezstronna. Słaba to jednak pociecha w tych - bardzo licznych - przypadkach, gdy rozmiar eksperymentu jest z natury rzeczy ograniczony.
Z drugiej strony, założenie rozkładu a priori zapewnia procedurze Bayesowskiej pewną elastyczność, którą nie dysponuje teoria konkurencyjna. Zwolennicy Bayesa powołują się na fakt, iż do wnioskowania przystępuje się na ogół z jakimś poglądem, opartym na wcześniejszym doświadczeniu, choćby niesystematycznym. W świetle tego poglądu pewne hipotezy wydają się subiektywnie bardziej prawdopodobne niż inne. Uzależnienie wyboru konkluzji od takich poglądów trudno
bayesizmu powołują się co prawda na fakt, że wraz ze wzbogaceniem danych doświadczenia względna rola rozkładu a priori maleje, zatem procedura Bayesowska jest asymptotycznie bezstronna. Słaba to jednak pociecha w tych - bardzo licznych - przypadkach, gdy rozmiar eksperymentu jest z natury rzeczy ograniczony.<br> Z drugiej strony, założenie rozkładu a priori zapewnia procedurze Bayesowskiej pewną elastyczność, którą nie dysponuje teoria konkurencyjna. Zwolennicy Bayesa powołują się na fakt, iż do wnioskowania przystępuje się na ogół z jakimś poglądem, opartym na wcześniejszym doświadczeniu, choćby niesystematycznym. W świetle tego poglądu pewne hipotezy wydają się subiektywnie bardziej prawdopodobne niż inne. Uzależnienie wyboru konkluzji od takich poglądów trudno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego