Typ tekstu: Książka
Autor: Oprzędkiewicz Janusz, Stolarski Bolesław
Tytuł: Komputerowe monitorowanie niezawodności samochodów
Rok: 2000
klasa do obsługi tabeli "P1" z bazy danych,
- klasa obsługi tabeli "Model" z bazy danych,
- klasa obsługi tabeli "Information" z bazy danych,
- klasa przykładowego okienka dialogowego do wprowadzania hasła dostępu,
- klasy przykładowych okienek dialogowych do wprowadzania karty kodowej,
- tablica typu float, zawierająca parametry procedur numerycznych, odczytanych z bazy danych w procedurze NumConn.
W celu zapewnienia poprawnej pracy procedur z modułu należy je instalować w programie głównym dostosowanym do współpracy z bazami danych. Możliwość współpracy z bazami danych można zapewnić podczas budowy modułu głównego z wykorzystaniem - należy wtedy po wybraniu DATABASE OPTIONS ustawić .
Wszystkie procedury pracujące w ramach modułu są funkcjami publicznymi
klasa do obsługi tabeli "P1" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa obsługi tabeli "Model" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa obsługi tabeli "Information" z bazy danych, <br>&lt;gap&gt; - klasa przykładowego okienka dialogowego &lt;gap&gt; do wprowadzania hasła dostępu, <br>&lt;gap&gt; - klasy przykładowych okienek dialogowych do wprowadzania karty kodowej, <br>&lt;gap&gt; - tablica typu float, zawierająca parametry procedur numerycznych, odczytanych z bazy danych w procedurze NumConn. <br>W celu zapewnienia poprawnej pracy procedur z modułu &lt;gap&gt; należy je instalować w programie głównym dostosowanym do współpracy z bazami danych. Możliwość współpracy z bazami danych można zapewnić podczas budowy modułu głównego z wykorzystaniem &lt;gap&gt; - należy wtedy po wybraniu DATABASE OPTIONS ustawić &lt;gap&gt;. <br>Wszystkie procedury pracujące w ramach modułu są funkcjami publicznymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego