Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
czy tworzony kontekst był zgodny z regułą przewidywaną, czy niezgodny. Wskazuje to na udział procesów kontrolowanych, mimo silnego ich ograniczenia, także w sytuacji prezentacji bodźców uprzedzających i zadaniowych w minimalnych odstępach czasowych. Podobne konkluzje wiążą się z badaniami Kahnemana i Treisman poświęconymi interakcji procesów automatycznych i kontrolowanych, opartych na zmodyfikowanej procedurze testu Stroopa. W obszar widzenia wprowadzano grupy słów, zamiast pojedynczych, zestawionych według kryteriów spójności w odniesieniu do barwy spostrzeganej oraz do znaczenia słowa. Słowa wpisywane były w kwadrat lub koło, zależnie od przewidywanego określenia barwy. Słowa niespójne powodowały silniejszą interferencję, co przedłużało czas reakcji. Ponadto, słowa znajdujące się poza figurą
czy tworzony kontekst był zgodny z regułą przewidywaną, czy niezgodny. Wskazuje to na udział procesów kontrolowanych, mimo silnego ich ograniczenia, także w sytuacji prezentacji bodźców uprzedzających i zadaniowych w minimalnych odstępach czasowych. Podobne konkluzje wiążą się z badaniami Kahnemana i Treisman poświęconymi interakcji procesów automatycznych i kontrolowanych, opartych na zmodyfikowanej procedurze testu Stroopa. W obszar widzenia wprowadzano grupy słów, zamiast pojedynczych, zestawionych według kryteriów spójności w odniesieniu do barwy spostrzeganej oraz do znaczenia słowa. Słowa wpisywane były w kwadrat lub koło, zależnie od przewidywanego określenia barwy. Słowa niespójne powodowały silniejszą interferencję, co przedłużało czas reakcji. Ponadto, słowa znajdujące się poza figurą
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego