Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
konkursu, najprawdopodobniej przygotowanego przez Ernesta Groddecka lub pod jego bezpośrednim wpływem, komitet konkursowy, pomimo zastrzeżeń kuratora okręgu naukowego wileńskiego Adama Jerzego Czartoryskiego, przyjął pracę Borowskiego – Uwagi nad poezją i wymową pod względem ich podobieństwa i różnicy – mianując go 26 stycznia 1821 profesorem publicznym nadzwyczajnym, a w roku 1823 profesorem zwyczajnym, na którym to stanowisku pozostawał aż do zamknięcia Uniwersytetu w 1832 roku. Decyzja komitetu konkursowego była po części wymuszona, ponieważ poza konkursem nie udało się władzom uniwersyteckim pozyskać ani Feliksa Bentkowskiego, ani Alojzego Felińskiego, ani Kazimierza Brodzińskiego. Wybór okazał się szczęśliwy i Borowski znalazł uznanie u innych profesorów, łącznie ze
konkursu, najprawdopodobniej przygotowanego przez Ernesta Groddecka lub pod jego bezpośrednim wpływem, komitet konkursowy, pomimo zastrzeżeń kuratora okręgu naukowego wileńskiego Adama Jerzego Czartoryskiego, przyjął pracę Borowskiego – Uwagi nad poezją i wymową pod względem ich podobieństwa i różnicy – mianując go 26 stycznia 1821 profesorem publicznym nadzwyczajnym, a w roku 1823 profesorem zwyczajnym, na którym to stanowisku pozostawał aż do zamknięcia Uniwersytetu w 1832 roku. Decyzja komitetu konkursowego była po części wymuszona, ponieważ poza konkursem nie udało się władzom uniwersyteckim pozyskać ani Feliksa Bentkowskiego, ani Alojzego Felińskiego, ani Kazimierza Brodzińskiego. Wybór okazał się szczęśliwy i Borowski znalazł uznanie u innych profesorów, łącznie ze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego