Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
uczelni wyższych, często z tytułami profesorów, że nie wspomnę już o przedstawicielach zainteresowanych ministerstw. Inżynierowie urzędnicy, czyli ludzie zainteresowani realizacją wielkich inwestycji wywierali wspólnie presję w kierunku podejmowania wielkich inwestycji.
Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w sposobie kształcenia. Na żadnej z polskich uczelni technicznych nie utworzył się większy ośrodek projektujący rozwiązania technologiczne zgodne z założeniami ekologicznymi. Na żadnym z polskich uniwersytetów nie była wykładana ekofilozofia. Pierwsze wykłady ekofilozofii rozpoczęły się dopiero w roku 1992 na Politechnice Łódzkiej.
Społeczna świadomość ekologiczna jest w Polsce słabo rozwinięta. Wpływ światopoglądu pozytywistycznego jest ciągle dominujący. Światopogląd ekologiczny ogranicza się ciągle do wąskich grup o
uczelni wyższych, często z tytułami profesorów, że nie wspomnę już o przedstawicielach zainteresowanych ministerstw. Inżynierowie urzędnicy, czyli ludzie zainteresowani realizacją wielkich inwestycji wywierali wspólnie presję w kierunku podejmowania wielkich inwestycji.<br>Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać w sposobie kształcenia. Na żadnej z polskich uczelni technicznych nie utworzył się większy ośrodek projektujący rozwiązania technologiczne zgodne z założeniami ekologicznymi. Na żadnym z polskich uniwersytetów nie była wykładana ekofilozofia. Pierwsze wykłady ekofilozofii rozpoczęły się dopiero w roku 1992 na Politechnice Łódzkiej.<br>Społeczna świadomość ekologiczna jest w Polsce słabo rozwinięta. Wpływ światopoglądu pozytywistycznego jest ciągle dominujący. Światopogląd ekologiczny ogranicza się ciągle do wąskich grup o
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego