Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
już przed końcem wczesnego kambru. Zasada działania tego zamka jest taka sama jak w muszlach małżów: zęby po obydwu stronach otworu nóżkowego

brzusznej skorupki wchodzą w odpowiednie panewki na brzegu skorupki grzbietowej.
Krawędzie obydwu skorupek znalazły się w ścisłym połączeniu i, by móc się otwierać, ich krawędź zawiasowa musiała przybrać prostolinijną postać. W miarę wzrostu muszli zęby musiały się rozsuwać na boki. Umożliwiał to intensywny przyrost i w efekcie na brzegu muszli tworzyła się trójkątna płaszczyzna (area). Mięśnie otwierające skorupki łączące wierzchołki skorupek przechodziły przez zasłonięte tylko błoną wycięcie, które ziało między skorupkami poniżej otworu nóżkowego. Mięśnie ze względów mechanicznych znalazły
już przed końcem wczesnego kambru. Zasada działania tego zamka jest taka sama jak w muszlach małżów: zęby po obydwu stronach otworu nóżkowego <br>&lt;page nr=169&gt;<br>brzusznej skorupki wchodzą w odpowiednie panewki na brzegu skorupki grzbietowej.<br>Krawędzie obydwu skorupek znalazły się w ścisłym połączeniu i, by móc się otwierać, ich krawędź zawiasowa musiała przybrać prostolinijną postać. W miarę wzrostu muszli zęby musiały się rozsuwać na boki. Umożliwiał to intensywny przyrost i w efekcie na brzegu muszli tworzyła się trójkątna płaszczyzna (area). Mięśnie otwierające skorupki łączące wierzchołki skorupek przechodziły przez zasłonięte tylko błoną wycięcie, które ziało między skorupkami poniżej otworu nóżkowego. Mięśnie ze względów mechanicznych znalazły
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego