Typ tekstu: Książka
Autor: Miłosz Czesław
Tytuł: Legendy nowoczesności
Rok: 1944
tyradę w celi więziennej i powtarza, że nie ma innego prawa naturalnego niż siła lwa albo potrzeba istoty, która czuje głód, chłód, że nie ma nic prócz potrzeby - Stendhal nie omieszka ironicznie zauważyć: "Ta filozofia mogłaby być prawdziwa, ale jej rodzaj usposabiał do zapragnięcia śmierci". Nie jest to więc tak prostolinijne, jak można by sądzić. Odwrócenie hierarchii wartości nie polega na nazwaniu rzeczy uznanych dotychczas za dobre złymi, ani rzeczy złych dobrymi. Tu przeciwstawia się wszystkim wartościom moralnym samą siłę życia, stają się one czymś wtórnym, mało ważnym. Żyć, potężnieć - takie hasło kładzie się na miejscu rozbitych dekalogów. Żyć, potężnieć - to
tyradę w celi więziennej i powtarza, że nie ma innego prawa naturalnego niż siła lwa albo potrzeba istoty, która czuje głód, chłód, że nie ma nic prócz potrzeby - Stendhal nie omieszka ironicznie zauważyć: "Ta filozofia mogłaby być prawdziwa, ale jej rodzaj usposabiał do zapragnięcia śmierci". Nie jest to więc tak prostolinijne, jak można by sądzić. Odwrócenie hierarchii wartości nie polega na nazwaniu rzeczy uznanych dotychczas za dobre złymi, ani rzeczy złych dobrymi. Tu przeciwstawia się wszystkim wartościom moralnym samą siłę życia, stają się one czymś wtórnym, mało ważnym. Żyć, potężnieć - takie hasło kładzie się na miejscu rozbitych dekalogów. Żyć, potężnieć - to
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego