Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Wyborcza
Nr: 7.04
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
nie mieli wątpliwości, że Judd mówi prawdę. Nie dali się przekonać niektórym rosyjskim kolegom, którzy tłumaczyli, że "wcale nie jest pewne, że w Czeczenii łamie się prawa człowieka". Śmiechem kwitowano wystąpienia Władimira Żyrinowskiego, który tłumaczył: "Grozny doszczętnie zniszczony został przez czeczeńskich bandytów, a nie przez naszą armię. Nasza armia - wprost przeciwnie - chroniła czeczeńskie wioski przed bandytami. Bo Rosja nigdy praw człowieka nie złamie, ona ich w Czeczenii broni".
Po wielogodzinnej dyskusji zgromadzenie parlamentarne przyjęło raport komisji Judda, wprowadzając wcześniej kilkadziesiąt poprawek zaostrzających jego wymowę. Uznano m.in., że Rada Europy nie może dłużej bezczynnie oczekiwać na wywiązanie się Rosji ze zobowiązań
nie mieli wątpliwości, że &lt;name type="person"&gt;Judd&lt;/name&gt; mówi prawdę. Nie dali się przekonać niektórym rosyjskim kolegom, którzy tłumaczyli, że "wcale nie jest pewne, że w &lt;name type="place"&gt;Czeczenii&lt;/name&gt; łamie się prawa człowieka". Śmiechem kwitowano wystąpienia &lt;name type="person"&gt;Władimira Żyrinowskiego&lt;/name&gt;, który tłumaczył: "&lt;name type="place"&gt;Grozny&lt;/name&gt; doszczętnie zniszczony został przez czeczeńskich bandytów, a nie przez naszą armię. Nasza armia - wprost przeciwnie - chroniła czeczeńskie wioski przed bandytami. Bo &lt;name type="place"&gt;Rosja&lt;/name&gt; nigdy praw człowieka nie złamie, ona ich w &lt;name type="place"&gt;Czeczenii&lt;/name&gt; broni". <br>Po wielogodzinnej dyskusji zgromadzenie parlamentarne przyjęło raport komisji &lt;name type="place"&gt;Judda&lt;/name&gt;, wprowadzając wcześniej kilkadziesiąt poprawek zaostrzających jego wymowę. Uznano m.in., że &lt;name type="org"&gt;Rada Europy&lt;/name&gt; nie może dłużej bezczynnie oczekiwać na wywiązanie się &lt;name type="place"&gt;Rosji&lt;/name&gt; ze zobowiązań
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego