Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
otwiera brak transcendentnego znaczonego (duszy), krążenie podkreślające pustkę pustki i wielkość straty. Słowo wywiedzione ze spetryfikowanej konwencji literackiej nie jest tu nawet śladem, reliktem tego, co (niegdyś) było obecne.
Autoteliczność narracji Bieleckiego zbiega się z autoironią i zasadą samoograniczenia. Nie chodzi tu jednak o ograniczenie do "istoty" czy "esencji", lecz przeciwnie - rygorystyczne przestrzeganie zasad obranej konwencji. "Przeźroczystość" opowieści Bieleckiego jest odwrotnością "przeźroczystości" narracji mimetycznej. Jeśli ta druga nie skrywa tego, co w znaku utajone, udostępnia signifié, istotę człowieka i historii, to Bielecki przedstawia wyłącznie spetryfikowaną i "wydrążoną" konwencję. Towarzyszy temu często akt celebracji opowieści. Ujawniając sytuację narracyjną w End & Fin Company
otwiera brak transcendentnego znaczonego (duszy), krążenie podkreślające pustkę pustki i wielkość straty. Słowo wywiedzione ze spetryfikowanej konwencji literackiej nie jest tu nawet śladem, reliktem tego, co (niegdyś) było obecne.<br>Autoteliczność narracji Bieleckiego zbiega się z autoironią i zasadą samoograniczenia. Nie chodzi tu jednak o ograniczenie do "istoty" czy "esencji", lecz przeciwnie - rygorystyczne przestrzeganie zasad obranej konwencji. "Przeźroczystość" opowieści Bieleckiego jest odwrotnością "przeźroczystości" narracji mimetycznej. Jeśli ta druga nie skrywa tego, co w znaku utajone, udostępnia signifié, istotę człowieka i historii, to Bielecki przedstawia wyłącznie spetryfikowaną i "wydrążoną" konwencję. Towarzyszy temu często akt celebracji opowieści. Ujawniając sytuację narracyjną w End &amp; Fin Company
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego