Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
Gdy cesarz Henryk IV podjął próbę pozbawienia Grzegorza godności papieskiej, został przez niego wyklęty, a poddani wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Zimą 1077 r., zagrożony utratą tronu, boso i we włosiennicy, udał się na spotkanie papieża do zamku w Canossie i tam uzyskał przebaczenie.
Wkrótce po odprawieniu pokuty odzyskał władzę i zmusił przeciwnika do ustąpienia.

Walka o inwestyturę trwała jednak nadal i dopiero w następnym stuleciu zakończyła się ugodą. W 1122 r. zawarto w Wormacji konkordat (umowę), na mocy którego cesarz zrzekł się prawa mianowania biskupów, wybieranych odtąd przez duchowieństwo i zatwierdzanych przez papieża. Dopiero tak powołanemu dostojnikowi panujący nadawał w lenno uposażenie
Gdy cesarz Henryk IV podjął próbę pozbawienia Grzegorza godności papieskiej, został przez niego wyklęty, a poddani wypowiedzieli mu posłuszeństwo. Zimą 1077 r., zagrożony utratą tronu, boso i we włosiennicy, udał się na spotkanie papieża do zamku w Canossie i tam uzyskał przebaczenie.<br>Wkrótce po odprawieniu pokuty odzyskał władzę i zmusił przeciwnika do ustąpienia.<br><br>Walka o inwestyturę trwała jednak nadal i dopiero w następnym stuleciu zakończyła się ugodą. W 1122 r. zawarto w Wormacji konkordat (umowę), na mocy którego cesarz zrzekł się prawa mianowania biskupów, wybieranych odtąd przez duchowieństwo i zatwierdzanych przez papieża. Dopiero tak powołanemu dostojnikowi panujący nadawał w lenno uposażenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego