Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
pasie i rejonie działania wojsk należy odnaleźć wszelkie przeszkody terenowe, które będą w jakikolwiek sposób kanalizować ruch wojsk przeciwnika, utrudniać mu wykonanie manewru oraz w naturalny sposób rozcinać jego ugrupowanie lub zmuszać do ześrodkowania większych sił na jednym kierunku bądź w określonym rejonie. Teren należy rozpoznać od siebie w stronę przeciwnika i od przeciwnika na głębokość całego ugrupowania. Umożliwia to prawidłową jego ocenę oraz uwzględnienie tych części składowych terenu, które mają wpływ zarówno na działanie wojsk własnych, jak i wojsk przeciwnika.
Znane jest stwierdzenie, że jednym z głównych atutów obrońcy jest możliwość wyboru i narzucenia przeciwnikowi miejsca stoczenia walki. W rzeczywistości
pasie i rejonie działania wojsk należy odnaleźć wszelkie przeszkody terenowe, które będą w jakikolwiek sposób kanalizować ruch wojsk przeciwnika, utrudniać mu wykonanie manewru oraz w naturalny sposób rozcinać jego ugrupowanie lub zmuszać do ześrodkowania większych sił na jednym kierunku bądź w określonym rejonie. Teren należy rozpoznać od siebie w stronę przeciwnika i od przeciwnika na głębokość całego ugrupowania. Umożliwia to prawidłową jego ocenę oraz uwzględnienie tych części składowych terenu, które mają wpływ zarówno na działanie wojsk własnych, jak i wojsk przeciwnika.<br>Znane jest stwierdzenie, że jednym z głównych atutów obrońcy jest możliwość wyboru i narzucenia przeciwnikowi miejsca stoczenia walki. W rzeczywistości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego