Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
o użyciu takich sił i sposobami dowodzenia nimi.
Istotna rolę w edukacji odgrywa wiedza o możliwościach zastosowania w dowodzeniu, szkoleniu i walce najnowszych osiągnięć techniki. Dążymy do tego, by absolwenci umieli:
v określać, jakie, kiedy i w jakim stopniu nowe osiągnięcia techniczne oraz możliwości ich zastosowania przez wojska własne i przeciwnika wpłyną na zmiany operacyjno-taktyczne;
* prognozować kierunki tych zmian;
* określać odpowiednie sposoby planowania oraz organizowania walki i operacji.
Wyposażamy również studentów w wiedzę oraz umiejętności konieczne do organizowania procesu szkolenia wojsk w nowych warunkach (m. in. sprawy mobilizacyjne, racjonalnego planowania i gospodarowania w kategoriach "koszt-efekt"), a także przygotowujemy do
o użyciu takich sił i sposobami dowodzenia nimi.<br>Istotna rolę w edukacji odgrywa wiedza o możliwościach zastosowania w dowodzeniu, szkoleniu i walce najnowszych osiągnięć techniki. Dążymy do tego, by absolwenci umieli:<br>v określać, jakie, kiedy i w jakim stopniu nowe osiągnięcia techniczne oraz możliwości ich zastosowania przez wojska własne i przeciwnika wpłyną na zmiany operacyjno-taktyczne;<br>* prognozować kierunki tych zmian;<br>* określać odpowiednie sposoby planowania oraz organizowania walki i operacji.<br>Wyposażamy również studentów w wiedzę oraz umiejętności konieczne do organizowania procesu szkolenia wojsk w nowych warunkach (m. in. sprawy mobilizacyjne, racjonalnego planowania i gospodarowania w kategoriach "koszt-efekt"), a także przygotowujemy do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego