Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
to zjawiska tak bardzo odosobnione. Wystarczy przypomnieć pierwsze pisma polityczne Stalina, na których tak silnie odcisnął się styl cerkiewnych wykładów, jakich słuchał niegdyś w seminarium, feretrony z obrazami przywódców, którzy zastąpili dawnych świętych, czy stale powtarzający się w prasie radzieckiej przymiotnik "święty" (obowiązek, powinność etc.). Równie chętnie używano terminu misja, przeciwników nazywano faryzeuszami, fałszywymi prorokami czy nawet judaszami. Niesłychaną popularność zyskał w latach dwudziestych krótki wykład komunizmu, wydany przez Bucharina, a noszący tytuł Elementarz, choć w praktyce zastępował Katechizm.
Tym ostatnim tytułem posługiwała się zresztą rewolucyjna propaganda francuska u schyłku XVIII wieku. Przykłady można by mnożyć. Czasem kulty te jednoczyły się
to zjawiska tak bardzo odosobnione. Wystarczy przypomnieć pierwsze pisma polityczne Stalina, na których tak silnie odcisnął się styl cerkiewnych wykładów, jakich słuchał niegdyś w seminarium, feretrony z obrazami przywódców, którzy zastąpili dawnych świętych, czy stale powtarzający się w prasie radzieckiej przymiotnik "święty" (obowiązek, &lt;page nr=211&gt; powinność etc.). Równie chętnie używano terminu misja, przeciwników nazywano faryzeuszami, fałszywymi prorokami czy nawet judaszami. Niesłychaną popularność zyskał w latach dwudziestych krótki wykład komunizmu, wydany przez Bucharina, a noszący tytuł Elementarz, choć w praktyce zastępował Katechizm.<br>Tym ostatnim tytułem posługiwała się zresztą rewolucyjna propaganda francuska u schyłku XVIII wieku. Przykłady można by mnożyć. Czasem kulty te jednoczyły się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego