Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
43 przynosi wiele korzyści. Nie analizując dokładniej zakresu osiągniętych korzyści omówimy w skrócie niezbędne czynności montażowe, jakie należy wykonać w samochodach podczas wymiany gaźników, stosując się ściśle do szczegółowych instrukcji wydanych przez wytwórnię gaźników.
Montaż gaźnika G 43 w samochodzie ZiS-150(151) rozpoczęto ód zdjęcia gaźnika K80. Po niewielkiej przeróbce cięgła gazu, na kolektor ssący zakłada się kołnierz redukcyjny, który umożliwia zmianę otworu kwadratowego na okrągły z odpowiednią średnicą i na nim ustawia się gaźnik G 43. Następnie łączy się cięgła gazu, przewód ciśnieniowy regulacji zapłonu i przewód dopływu paliwa, który wymaga założenia na gaźnik specjalnej końcówki redukcyjnej. Po założeniu
43 przynosi wiele korzyści. Nie analizując dokładniej zakresu osiągniętych korzyści omówimy w skrócie niezbędne czynności montażowe, jakie należy wykonać w samochodach podczas wymiany gaźników, stosując się ściśle do szczegółowych instrukcji wydanych przez wytwórnię gaźników.<br>&lt;hi&gt;Montaż gaźnika G 43 w samochodzie ZiS-150(151)&lt;/hi&gt; rozpoczęto ód zdjęcia gaźnika K80. Po niewielkiej przeróbce cięgła gazu, na kolektor ssący zakłada się kołnierz redukcyjny, który umożliwia zmianę otworu kwadratowego na okrągły z odpowiednią średnicą i na nim ustawia się gaźnik G 43. Następnie łączy się cięgła gazu, przewód ciśnieniowy regulacji zapłonu i przewód dopływu paliwa, który wymaga założenia na gaźnik specjalnej końcówki redukcyjnej. Po założeniu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego