Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Stosowanie wymienionych technik w wielu krajach doprowadziło do znacznego zmniejszenia szkodliwych emisji i poprawy stanu środowiska.
Bardzo poważne szkody środowiskowe powstają w pełnym cyklu hutnictwa żelaza i metali kolorowych. Degradacja geochemiczna wokół hut jest często bardzo trwała (np. skażenia ołowiem - 300 lat). Wielkie szkody środowiskowe wywołuje przemysł chemiczny oparty na przeróbce surowców mineralnych. Należy więc stwierdzić, że niebezpieczne dla środowiska technologie przeróbki surowców mineralnych mają kluczowe znaczenie w regionalnym i globalnym niszczeniu przyrody i degradacji litosfery. Opracowanie takich technologii przeróbki surowców mineralnych, które byłyby nieuciążliwe dla środowiska, jest najpilniejszym zadaniem do rozwiązania u schyłku XX wieku.
Znając zagrożenie środowiskowe, jakie niesie
Stosowanie wymienionych technik w wielu krajach doprowadziło do znacznego zmniejszenia szkodliwych emisji i poprawy stanu środowiska.<br>Bardzo poważne szkody środowiskowe powstają w pełnym cyklu hutnictwa żelaza i metali kolorowych. Degradacja geochemiczna wokół hut jest często bardzo trwała (np. skażenia ołowiem - 300 lat). Wielkie szkody środowiskowe wywołuje przemysł chemiczny oparty na przeróbce surowców mineralnych. Należy więc stwierdzić, że niebezpieczne dla środowiska technologie przeróbki surowców mineralnych mają kluczowe znaczenie w regionalnym i globalnym niszczeniu przyrody i degradacji litosfery. Opracowanie takich technologii przeróbki surowców mineralnych, które byłyby nieuciążliwe dla środowiska, jest najpilniejszym zadaniem do rozwiązania u schyłku XX wieku.<br>Znając zagrożenie środowiskowe, jakie niesie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego