Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
ogół użyteczność terenów pogórniczych dla różnorodnych form gospodarczych.
Straty środowiskowe spowodowane przez górnictwo można znacznie redukować przez:
- właściwe lokalizowanie wyrobisk górniczych,
- wprowadzenie odpowiednich technik wydobycia np. podsadzania wyrobisk,
- świadome programowanie kształtu wyrobisk i hałd dla późniejszych celów rekultywacyjno-gospodarczych.
Bardzo istotnym elementem ochrony środowiska jest pełne wykorzystanie odpadów górniczych i przeróbczych przez stosowanie technologii mało- i bezodpadowych.
Druga grupa zagrożeń środowiska dotyczy procesu przeróbki kopalin łącznie z ich spalaniem. Na tym etapie szkody środowiskowe są nieporównanie większe, często o globalnym znaczeniu. Proces spalania surowców energetycznych prowadzi do uwolnienia:
- dwutlenku węgla - co powoduje efekt cieplarniany,
- dwutlenku siarki - co powoduje kwaśne deszcze,
- tlenków
ogół użyteczność terenów pogórniczych dla różnorodnych form gospodarczych.<br>Straty środowiskowe spowodowane przez górnictwo można znacznie redukować przez:<br>- właściwe lokalizowanie wyrobisk górniczych,<br>- wprowadzenie odpowiednich technik wydobycia np. podsadzania wyrobisk,<br>- świadome programowanie kształtu wyrobisk i hałd dla późniejszych celów rekultywacyjno-gospodarczych.<br>Bardzo istotnym elementem ochrony środowiska jest pełne wykorzystanie odpadów górniczych i przeróbczych przez stosowanie technologii mało- i bezodpadowych.<br>Druga grupa zagrożeń środowiska dotyczy procesu przeróbki kopalin łącznie z ich spalaniem. Na tym etapie szkody środowiskowe są nieporównanie większe, często o globalnym znaczeniu. Proces spalania surowców energetycznych prowadzi do uwolnienia:<br>- dwutlenku węgla - co powoduje efekt cieplarniany,<br>- dwutlenku siarki - co powoduje kwaśne deszcze,<br>- tlenków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego