Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
co nastąpiło właściwie w ostatnim dziesięcioleciu, pozwoliło na określenie rzeczywistej struktury aerozoli w warstwie rekreacyjnej powietrza. Aerozole organiczne mają różną genezę. Są to: metabolity powstałe w wyniku procesów życiowych, wydalane jako zbędne na zewnątrz; substancje produkowane w celach obronnych, tzw. allelopatyczne, spowolniające wzrost, a niejednokrotnie niszczące konkurentów w walce o przestrzeń i światło lub też chroniące miejsca uszkodzone przed inwazją chorobotwórczych bakterii, grzybów oraz szkodników owadzich; wreszcie substancje zapachowe, przywabiające zwierzęta w celu zapłodnienia kwiatów lub rozsiania nasion. Wymienione substancje spełniają prawdopodobnie i inne funkcje ważne dla życia roślin, o których jednak wiemy jeszcze mało. Istnieją poważne przesłanki wskazujące, że jedną
co nastąpiło właściwie w ostatnim dziesięcioleciu, pozwoliło na określenie rzeczywistej struktury aerozoli w warstwie rekreacyjnej powietrza. Aerozole organiczne mają różną genezę. Są to: metabolity powstałe w wyniku procesów życiowych, wydalane jako zbędne na zewnątrz; substancje produkowane w celach obronnych, tzw. allelopatyczne, spowolniające wzrost, a niejednokrotnie niszczące konkurentów w walce o przestrzeń i światło lub też chroniące miejsca uszkodzone przed inwazją chorobotwórczych bakterii, grzybów oraz szkodników owadzich; wreszcie substancje zapachowe, przywabiające zwierzęta w celu zapłodnienia kwiatów lub rozsiania nasion. Wymienione substancje spełniają prawdopodobnie i inne funkcje ważne dla życia roślin, o których jednak wiemy jeszcze mało. Istnieją poważne przesłanki wskazujące, że jedną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego