Typ tekstu: Książka
Autor: Matejuk Piotr
Tytuł: Wojskowe przyrządy optyczne w II Rzeczypospolitej
Rok: 1997
optyczno-mierniczych po otrzymaniu rysunków warsztatowych lub modeli. Do całkowitego wykończenia przyrządów optyczno-mierniczych, a mianowicie kątomierzy-busoli, kątomierzy panoramicznych, celowników-kątomierzy do ckm, lunetek celowniczych do kb oraz dalmierzy, firma nie jest przygotowana. Może natomiast przystąpić do wykonania przyrządów nieskomplikowanych, jak: kątomierze kieszonkowe, poziomnice do km Hotchkissa, alidady (celownice przeziernikowe) po otrzymaniu dokładnych rysunków lub modeli, lecz w ilościach małych i w terminach oddalonych"173.
Departament Uzbrojenia MSWojsk. zapewne zgodził się z wnioskami komisji, gdyż KZU zawarło 25.04.1935 r. ze Spółką H. Kolberg pierwszą Umowę Nr 14]35-36 na dostawę 900 sztuk kompletnych kątomierzy kieszonkowych174.
Zamówione kątomierze
optyczno-mierniczych po otrzymaniu rysunków warsztatowych lub modeli. Do całkowitego wykończenia przyrządów optyczno-mierniczych, a mianowicie kątomierzy-busoli, kątomierzy panoramicznych, celowników-kątomierzy do ckm, lunetek celowniczych do kb oraz dalmierzy, firma nie jest przygotowana. Może natomiast przystąpić do wykonania przyrządów nieskomplikowanych, jak: kątomierze kieszonkowe, poziomnice do km Hotchkissa, alidady (celownice przeziernikowe) po otrzymaniu dokładnych rysunków lub modeli, lecz w ilościach małych i w terminach oddalonych"&lt;/&gt;173.<br>Departament Uzbrojenia MSWojsk. zapewne zgodził się z wnioskami komisji, gdyż KZU zawarło 25.04.1935 r. ze Spółką H. Kolberg pierwszą Umowę Nr 14]35-36 na dostawę 900 sztuk kompletnych kątomierzy kieszonkowych174.<br>Zamówione kątomierze
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego