Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzydło Wiesław
Tytuł: Ustrój polityczny Francji
Rok: 1997
okresie okupacji , choć stanowisko ich cechuje różnorodność. W sprawie przyszłości ustroju Francji zarysowały się dwie podstawowe koncepcje . Pierwsza z nich pozostaje w związku z formami ustrojowymi III Republiki, postuluje powrót, przynajmniej czasowy - do jej instytucji ustrojowych. Druga zaś objęła zwolenników budowy nowego ustroju, wprawdzie nie w sensie społeczno-gospodarczym, ale przynajmniej politycznym i określanego mianem IV Republiki .
W łonie ugrupowań opowiadających się na rzecz III Republiki znajdowali się zdecydowani zwolennicy tego ustroju, stanowiący - jak tego dowiodą wyniki referendum z 1945 r. - drobną część społeczeństwa, jak też ci, którzy w obawie o zbyt radykalną ewolucję ustroju, opowiadali się za konstytucją 1875 r
okresie okupacji , choć stanowisko ich cechuje różnorodność. W sprawie przyszłości ustroju Francji zarysowały się dwie podstawowe koncepcje . Pierwsza z nich pozostaje w związku z formami ustrojowymi III Republiki, postuluje powrót, przynajmniej czasowy - do jej instytucji ustrojowych. Druga zaś objęła zwolenników budowy nowego ustroju, wprawdzie nie w sensie społeczno-gospodarczym, ale przynajmniej politycznym i określanego mianem IV Republiki .<br>W łonie ugrupowań opowiadających się na rzecz III Republiki znajdowali się zdecydowani zwolennicy tego ustroju, stanowiący - jak tego dowiodą wyniki referendum z 1945 r. - drobną część społeczeństwa, jak też ci, którzy w obawie o zbyt radykalną ewolucję ustroju, opowiadali się za konstytucją 1875 r
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego