Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
gdzie posłużyły do odbudowy historycznych budowli. Ówczesną atmosferę urzędowych poczynań ilustrują zachowane dokumenty, których treść nie była publicznie ujawniana. Dla przykładu warto zacytować pismo wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu z dn. 23 VIII 1951 r. skierowane do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nysie, w którym czytamy: "W trosce o zachowanie przynajmniej części obiektów zabytkowych w Nysie, ktore to zabytki ulegają niszczeniu przez ludzi, którzy swoim nieuświadomieniem lub złą wolą dają podstawy wrogiej propagandy antypokojowej do twierdzenia o upadku Nysy zwołuję konferencję terenową, która ma na celu zapobieżenie samowolnych rozbiórek i oznaczenie obiektów, które pozostaną do pełnej rekonstrukcji". Krok ten poprzedziła notatka
gdzie posłużyły do odbudowy historycznych budowli. Ówczesną atmosferę urzędowych poczynań ilustrują zachowane dokumenty, których treść nie była publicznie ujawniana. Dla przykładu warto zacytować pismo wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu z dn. 23 VIII 1951 r. skierowane do <name type="person">Prezydium Powiatowej Rady Narodowej</> w <name type="place">Nysie</>, w którym czytamy: "<q>W trosce o zachowanie przynajmniej części obiektów zabytkowych w Nysie, <orig>ktore</> to zabytki ulegają niszczeniu przez ludzi, którzy swoim nieuświadomieniem lub złą wolą dają podstawy wrogiej propagandy antypokojowej do twierdzenia o upadku Nysy zwołuję konferencję terenową, która ma na celu zapobieżenie samowolnych rozbiórek i oznaczenie obiektów, które pozostaną do pełnej rekonstrukcji</>". Krok ten poprzedziła notatka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego