Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
czynnik, który nie reaguje ze zmiataczami ˇOH.
Jeżeli nie rodnik wodorotlenowy, to jaki inny silny czynnik utleniający może powstawać w reakcji Fentona? Najczęściej sugerowany jest udział rodnika ferrylowego, nazywanego czasem "kinetycznym równoważnikiem rodnika hydroksylowego", lub rodnika nadferrylowego. Inna koncepcja zakłada, że istotnym pośrednikiem działania RFT jest nadtlenoazotyn. Brak jest jednak (przynajmniej na razie) argumentów zdecydowanie przemawiających na korzyść którejś z tych koncepcji.

1.6. Niebezpieczne jony metali

Skoro efekty działania źródeł RFT zależą dramatycznie od obecności w środowisku reakcji jonów metali zdolnych do katalizowania reakcji Habera-Weissa, warto bacznie przyjrzeć się ich występowaniu w organizmach, a także poza organizmami - między innymi
czynnik, który nie reaguje ze zmiataczami ˇOH.<br>Jeżeli nie rodnik wodorotlenowy, to jaki inny silny czynnik utleniający może powstawać w reakcji Fentona? Najczęściej sugerowany jest udział rodnika ferrylowego, nazywanego czasem "kinetycznym równoważnikiem rodnika hydroksylowego", lub rodnika nadferrylowego. Inna koncepcja zakłada, że istotnym pośrednikiem działania RFT jest nadtlenoazotyn. Brak jest jednak (przynajmniej na razie) argumentów zdecydowanie przemawiających na korzyść którejś z tych koncepcji.<br><br>&lt;tit&gt;1.6. Niebezpieczne jony metali&lt;/&gt;<br><br>Skoro efekty działania źródeł RFT zależą dramatycznie od obecności w środowisku reakcji jonów metali zdolnych do katalizowania reakcji Habera-Weissa, warto bacznie przyjrzeć się ich występowaniu w organizmach, a także poza organizmami - między innymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego