Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
na humanistyczne i formalnoartystyczne walory dzieł kultury. Inny aspekt zagadnienia akcentuje W. Makarewicz stwierdzając, że "Upowszechnienie oświaty uważane jest za najważniejszy i najbardziej miarodajny [podkr. - S. S.] wskaźnik poziomu kulturalnego społeczeństwa" Szczególnie współcześnie zakresy znaczeniowe pojęć "szkoła" i "oświata" nie są tożsame. Zwraca na to uwagę M. Czerwiński, kiedy definiuje "przysposobienie oraz "wpływ środowisk rodzinnych, koleżeńskich, sąsiedzkich, samokształcenie pozaszkolne, udział własny (bierny i czynny) w życiu kulturalnym".
Przytoczone przykłady uzewnętrzniają charakterystyczną tendencję, polegającą na wprowadzaniu terminów niewątpliwie trudniejszych do operacjonalizacji, ale jednocześnie precyzyjniejszych z merytorycznego punktu widzenia. W tym sensie "wykształcenie" czy "poziom wykształcenia" są traktowane jako najlepszy, bo najpełniejszy i
na humanistyczne i formalnoartystyczne walory dzieł kultury. Inny aspekt zagadnienia akcentuje W. Makarewicz stwierdzając, że "Upowszechnienie &lt;hi rend="italic"&gt;oświaty&lt;/hi&gt; uważane jest za &lt;hi rend="italic"&gt;najważniejszy i najbardziej miarodajny&lt;/hi&gt; [podkr. - S. S.] wskaźnik poziomu kulturalnego społeczeństwa" Szczególnie współcześnie zakresy znaczeniowe pojęć "szkoła" i "oświata" nie są tożsame. Zwraca na to uwagę M. Czerwiński, kiedy definiuje &lt;hi rend="italic"&gt;"przysposobienie &lt;gap&gt; oraz "wpływ środowisk rodzinnych, koleżeńskich, sąsiedzkich, samokształcenie pozaszkolne, udział własny (bierny i czynny) w życiu kulturalnym".&lt;/hi&gt;<br>Przytoczone przykłady uzewnętrzniają charakterystyczną tendencję, polegającą na wprowadzaniu terminów niewątpliwie trudniejszych do operacjonalizacji, ale jednocześnie precyzyjniejszych z merytorycznego punktu widzenia. &lt;page nr=10&gt; W tym sensie "wykształcenie" czy "poziom wykształcenia" są traktowane jako najlepszy, bo najpełniejszy i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego