Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
do transakcji bieżących. Wreszcie - co podkreślają w swoich raportach agencje ratingowe - znaczący postęp we wdrażaniu średniookresowego programu rozwojowego "Strategia dla Polski" stwarza obiecujące perspektywy na przyszłość. Tzw. rating - czyli ocena wiarygodności kredytowej państwa jako pożyczkobiorcy - odzwierciedla zdolność i gotowość danego kraju do spłaty w określonym terminie pożyczki zaciągniętej w formie publicznie wyemitowanego instrumentu dłużnego, zwłaszcza obligacji. Ocena ta zatem wskazuje przede wszystkim na zdolność do obsługi zadłużenia w przyszłości i dlatego jest ona traktowana jako antycypacja oceny przyszłego stanu gospodarki i państwa. W takim też kontekście rating tego rodzaju zawiera dwa zasadnicze elementy: ocenę ryzyka politycznego oraz ekonomicznego. Odnośnie do ryzyka
do transakcji bieżących. Wreszcie - co podkreślają w swoich raportach agencje <orig>ratingowe</> - znaczący postęp we wdrażaniu średniookresowego programu rozwojowego "Strategia dla Polski" stwarza obiecujące perspektywy na przyszłość. Tzw. <orig>rating</> - czyli ocena wiarygodności kredytowej państwa jako pożyczkobiorcy - odzwierciedla zdolność i gotowość danego kraju do spłaty w określonym terminie pożyczki zaciągniętej w formie publicznie wyemitowanego instrumentu dłużnego, zwłaszcza obligacji. Ocena ta zatem wskazuje przede wszystkim na zdolność do obsługi zadłużenia w przyszłości i dlatego jest ona traktowana jako antycypacja oceny przyszłego stanu gospodarki i państwa. W takim też kontekście <orig>rating</> tego rodzaju zawiera dwa zasadnicze elementy: ocenę ryzyka politycznego oraz ekonomicznego. Odnośnie do ryzyka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego