Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
miasta nad Loarą, w którym został wydany. Poprzedziły go długie rozmowy tolerancyjnych katolików z hugenotami (kalwinistami), którzy wreszcie zrozumieli, iż nigdy nie staną się we Francji wyznaniem panującym. Pozostał nim nadal katolicyzm, zwolennikom Jana Kalwina przyznano natomiast ograniczoną swobodę kultu. Choć w samym Paryżu nie pozwolono im odprawiać swoich nabożeństw publicznie, to jednak nawet i tam wyżsi urzędnicy i oficerowie gwardii, przebywający na dworze, mogli odbywać je przy zamkniętych drzwiach.
Co ważniejsze, hugenotom przyznano pełnię praw publicznych i politycznych. Ich spory z katolikami miały rozpatrywać specjalne izby sądowe. Kalwiniści mogli odtąd bez przeszkód zbierać się na synody, prowadzić szkoły, posiadać drukarnie
miasta nad Loarą, w którym został wydany. Poprzedziły go długie rozmowy tolerancyjnych katolików z hugenotami (kalwinistami), którzy wreszcie zrozumieli, iż nigdy nie staną się we Francji wyznaniem panującym. Pozostał nim nadal katolicyzm, zwolennikom Jana Kalwina przyznano natomiast ograniczoną swobodę kultu. Choć w samym Paryżu nie pozwolono im odprawiać swoich nabożeństw publicznie, to jednak nawet i tam wyżsi urzędnicy i oficerowie gwardii, przebywający na dworze, mogli odbywać je przy zamkniętych drzwiach.<br>Co ważniejsze, hugenotom przyznano pełnię praw publicznych i politycznych. Ich spory z katolikami miały rozpatrywać specjalne izby sądowe. Kalwiniści mogli odtąd bez przeszkód zbierać się na synody, prowadzić szkoły, posiadać drukarnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego