Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 35
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
odczuciu rzecz jasna - polega na pokazywaniu siebie innym, na dobrowolnym wystawianiu samego siebie w charakterze przedmiotu cudzych obserwacji i ocen. Zatem, trzeba mieć albo pusto u głowie i w duszy, żeby to komuś zaimponowało, albo trzeba mieć poczucie jakiejś niezwykle ważnej misji". "Odnosi się to poniekąd do wszystkich ludzi działających publicznie " dodaje ojciec Salij - niechże się więc odniesie i do publikowania swych prac przez artystów-plastyków.
Pluralizm życia artystycznego lat 80. sprawił, że nie wszystko, co jest podane - musi być brane, nie wszystko co napisane - czytane, że sztuka pojawiła się i w odkurzonych muzeach diecezjalnych, i w krużgankach klasztorów, w zdezelowanych
odczuciu rzecz jasna - polega na pokazywaniu siebie innym, na dobrowolnym wystawianiu samego siebie w charakterze przedmiotu cudzych obserwacji i ocen. Zatem, trzeba mieć albo pusto u głowie i w duszy, żeby to komuś zaimponowało, albo trzeba mieć poczucie jakiejś niezwykle ważnej misji". "Odnosi się to poniekąd do wszystkich ludzi działających publicznie " dodaje ojciec Salij - niechże się więc odniesie i do publikowania swych prac przez artystów-plastyków. <br>Pluralizm życia artystycznego lat 80. sprawił, że nie wszystko, co jest podane - musi być brane, nie wszystko co napisane - czytane, że sztuka pojawiła się i w odkurzonych muzeach diecezjalnych, i w krużgankach klasztorów, w zdezelowanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego