Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Wykroczeń
Rok powstania: 1971
pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, uchyla się od obowiązku rejestracji biblioteki lub zbioru materiałów bibliotecznych, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy rejestracji biblioteki lub zbioru materiałów bibliotecznych podaje dane nieprawdziwe.
§ 3. Karze określonej w § 1 podlega również ten, kto bez wymaganego zezwolenia udostępnia publicznie zbiór materiałów bibliotecznych.
Art. 54. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Art. 55. Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany
pomimo zastosowania środków egzekucji administracyjnej, uchyla się od obowiązku rejestracji biblioteki lub zbioru materiałów bibliotecznych, podlega karze grzywny albo karze nagany.<br>§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy rejestracji biblioteki lub zbioru materiałów bibliotecznych podaje dane nieprawdziwe.<br>§ 3. Karze określonej w § 1 podlega również ten, kto bez wymaganego zezwolenia udostępnia publicznie zbiór materiałów bibliotecznych.<br>Art. 54. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.<br>Art. 55. Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego