Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Wykroczeń
Rok powstania: 1971
zakładzie gastronomicznym, podlega karze aresztu albo grzywny.
Art. 138. Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.
Art. 139. (skreślony).

Rozdział XVI
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej.

Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu do miesiąca, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
Art. 142. Kto
zakładzie gastronomicznym, podlega karze aresztu albo grzywny.<br>Art. 138. Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.<br>Art. 139. (skreślony).<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział XVI&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej.&lt;/&gt;<br><br>Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu do miesiąca, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.<br>Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.<br>Art. 142. Kto
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego