Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
opozycyjnością i nieufnością wobec (wcześniej aprobowanych!) postaw szyderczych i sądów obrachunkowych. Najchętniej nazwałabym go krytycyzmem urazowym - a to dlatego, że wchłaniając w siebie traumatyczne doświadczenia Marca, obezwładniał przekonaniem, że wszelka władza sądzenia, spontaniczna wolność krytyki podlega politycznej manipulacji; że krytyk i rewizjonista nie są właścicielami treści przez siebie formułowanych, ponieważ publicznie je interpretuje i wypacza policjant.
Zgodnie z tym obezwładniającym przekonaniem Andrzej Werner przedstawia przygodę literacką szyderców lat sześćdziesiątych. Przypominając, że rewizjoniści dziejów i mitów narodowych działali w kulturze pozbawionej wolności, zdominowanej przez polityczne potrzeby i cele władzy, autor ukazuje, jak spontaniczne, autentyczne spory i głosy krytyczne twórców podlegały interpretacyjnym manipulacjom
opozycyjnością i nieufnością wobec (wcześniej aprobowanych!) postaw szyderczych i sądów obrachunkowych. Najchętniej nazwałabym go krytycyzmem urazowym - a to dlatego, że wchłaniając w siebie traumatyczne doświadczenia Marca, obezwładniał przekonaniem, że wszelka władza sądzenia, spontaniczna wolność krytyki podlega politycznej manipulacji; że krytyk i rewizjonista nie są właścicielami treści przez siebie formułowanych, ponieważ publicznie je interpretuje i wypacza policjant.<br> Zgodnie z tym obezwładniającym przekonaniem Andrzej Werner przedstawia przygodę literacką szyderców lat sześćdziesiątych. Przypominając, że rewizjoniści dziejów i mitów narodowych działali w kulturze pozbawionej wolności, zdominowanej przez polityczne potrzeby i cele władzy, autor ukazuje, jak spontaniczne, autentyczne spory i głosy krytyczne twórców podlegały interpretacyjnym manipulacjom
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego