Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
Jerzym Drygalskim na czele. Zadaniem zespołu było opracowanie projektów nowelizacji różnych ustaw (szczególnie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) wraz z aktami wykonawczymi, tak aby umożliwić zdynamizowanie procesów przekształceń własnościowych w gospodarce.
W 1991r. podjęto też prace nad kilkoma nowymi, ważnymi inicjatywami prywatyzacyjnymi. Przede wszystkim ogłoszono publicznie założenia programu powszechnej prywatyzacji (zob. rozdz. 6.1), a oprócz tego opracowano i wdrożono tzw. "szybką sprzedaż" przedsiębiorstw (zob. rozdział 5), uproszczoną ścieżkę prywatyzacji dotyczącą głównie przedsiębiorstw mniejszych (do 500 zatrudnionych) i przeznaczoną w pierwszej kolejności dla inwestorów krajowych. W tym samym czasie pojawiły się dwie próby związania polityki prywatyzacyjnej
Jerzym Drygalskim na czele. Zadaniem zespołu było opracowanie projektów nowelizacji różnych ustaw (szczególnie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych) wraz z aktami wykonawczymi, tak aby umożliwić zdynamizowanie procesów przekształceń własnościowych w gospodarce.<br>W 1991r. podjęto też prace nad kilkoma nowymi, ważnymi inicjatywami prywatyzacyjnymi. Przede wszystkim ogłoszono publicznie założenia programu powszechnej prywatyzacji (zob. rozdz. 6.1), a oprócz tego opracowano i wdrożono tzw. "szybką sprzedaż" przedsiębiorstw (zob. rozdział 5), uproszczoną ścieżkę prywatyzacji dotyczącą głównie przedsiębiorstw mniejszych (do 500 zatrudnionych) i przeznaczoną w pierwszej kolejności dla inwestorów krajowych. W tym samym czasie pojawiły się dwie próby związania polityki prywatyzacyjnej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego