Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
tam znajdzie i będzie mógł publicznie oskarżyć. Jeżeli oskarżyciel i oskarżony byli z tej samej centeny, to i tak spotykali się na wiecu jak zwykle, co tydzień lub dwa. Jeżeli pokrzywdzony pochodził z innej okolicy, musiał przybyć na wiec tej centeny, do której należał winowajca, aby go tam znaleźć i publicznie, przed tamtejszym sędzią i zgromadzonymi mieszkańcami, zgłosić oskarżenie. Taki jest sens sformułowania mallare ante iudice suo i tak, moim zdaniem, należy rozumieć słowa, że ów sędzia "ma go osądzić zgodnie z prawem", oskarżony zaś winien " sprawiedliwie odpowiadać na zarzuty swojego sąsiada lub jakiejkolwiek innej osoby, która zechciała go pozwać" (ut
tam znajdzie i będzie mógł publicznie oskarżyć. Jeżeli oskarżyciel i oskarżony byli z tej samej centeny, to i tak spotykali się na wiecu jak zwykle, co tydzień lub dwa. Jeżeli pokrzywdzony pochodził z innej okolicy, musiał przybyć na wiec tej centeny, do której należał winowajca, aby go tam znaleźć i publicznie, przed tamtejszym sędzią i zgromadzonymi mieszkańcami, zgłosić oskarżenie. Taki jest sens sformułowania mallare ante iudice suo i tak, moim zdaniem, należy rozumieć słowa, że ów sędzia "ma go osądzić zgodnie z prawem", oskarżony zaś winien " sprawiedliwie odpowiadać na zarzuty swojego sąsiada lub jakiejkolwiek innej osoby, która zechciała go pozwać" (ut
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego