Typ tekstu: Książka
Autor: Kołakowski Leszek
Tytuł: Obecność mitu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1972
plastycznych - zauważamy wzmacniającą się skłonność do takich form komunikacji, w których świadomym zamiarem twórcy jest uczynić odbiorcę współtwórcą, nadającym samodzielnie sens dziełu percypowanemu ('dzieło otwarte', jak to nazywa estetyk włoski, Umberto Eco).
Teorie ekonomiczne przestały - dzięki pracy zainicjowanej przez Marksa - opisywać nam po prostu świat zależności gospodarczych w jego fatalnych quasi-przyrodniczych prawach, umożliwiając świadome sterowanie procesami wytwórczości i wymiany w skali państwowej lub wielopaństwowej.
Ze świata, który we wszystkich szczegółach jest dany, zastany, wyznaczony w swoim ewolucyjnym przebiegu i dostępny bądź opisowi, który rejestruje jego jakości minimalizując interwencję własną, bądź eksploatacji, niezdolnej do odmienienia toku rozwojowego całości - przeszliśmy do świata
plastycznych - zauważamy wzmacniającą się skłonność do takich form komunikacji, w których świadomym zamiarem twórcy jest uczynić odbiorcę współtwórcą, nadającym samodzielnie sens dziełu percypowanemu ('dzieło otwarte', jak to nazywa estetyk włoski, Umberto Eco).<br>Teorie ekonomiczne przestały - dzięki pracy zainicjowanej przez Marksa - opisywać nam po prostu świat zależności gospodarczych w jego fatalnych quasi-przyrodniczych prawach, umożliwiając świadome sterowanie procesami wytwórczości i wymiany w skali państwowej lub wielopaństwowej.<br>Ze świata, który we wszystkich szczegółach jest dany, zastany, wyznaczony w swoim ewolucyjnym przebiegu i dostępny bądź opisowi, który rejestruje jego jakości minimalizując interwencję własną, bądź eksploatacji, niezdolnej do odmienienia toku rozwojowego całości - przeszliśmy do świata
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego