Typ tekstu: Książka
Autor: Pietrzak Bogusław, Polański Zbigniew
Tytuł: System finansowy w Polsce
Rok: 1997
Reasekuracja realizowana w układzie krajowym między krajowymi zakładami ubezpieczeń i reasekuratorami pełni rolę czynnika równoważącego oraz stabilizującego. Natomiast reasekuracja dokonywana w skali międzynarodowej, czyli obroty z tytułu reasekuracji i ubezpieczenia ryzyka za granicą, oddziałuje na saldo bilansu płatniczego. (W celu ograniczenia wypływu części składki z tytułu reasekuracji zagranicznej w 1996 r. powołano Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne).
Mimo dynamicznego wzrostu liczby zakładów ubezpieczeniowych w latach dziewięćdziesiątych dla polskiego rynku ubezpieczeniowego nadal charakterystyczna jest silna monopolizacja jego strony podażowej. Można również wskazać na znaczną nierównowagę w strukturze przestrzennej na korzyść dużych aglomeracji miejskich, przy pustce ubezpieczeniowej na wsi. Nadal istnieją całe dziedziny gospodarki nie
Reasekuracja realizowana w układzie krajowym między krajowymi zakładami ubezpieczeń i reasekuratorami pełni rolę czynnika równoważącego oraz stabilizującego. Natomiast reasekuracja dokonywana w skali międzynarodowej, czyli obroty z tytułu reasekuracji i ubezpieczenia ryzyka za granicą, oddziałuje na saldo bilansu płatniczego. (W celu ograniczenia wypływu części składki z tytułu reasekuracji zagranicznej w 1996 r. powołano Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne).<br>Mimo dynamicznego wzrostu liczby zakładów ubezpieczeniowych w latach dziewięćdziesiątych dla polskiego rynku ubezpieczeniowego nadal charakterystyczna jest silna monopolizacja jego strony podażowej. Można również wskazać na znaczną nierównowagę w strukturze przestrzennej na korzyść dużych aglomeracji miejskich, przy pustce ubezpieczeniowej na wsi. Nadal istnieją całe dziedziny gospodarki nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego