Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 77
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
sesji.
Wniosek ten większością głosów zastał przyjęty. Następnie przewodniczący wojewódzkiej Rady Narodowej Edward Berger zamknął obrady, nie wyczerpując przyjętego porządku tj.:
1. uchwalenia planu pracy WRN na rok 1981,
2. odpowiedzi wojewody na interpelacje,
3. wolne wnioski.
Wobec tego nie zrealizowano zobowiązania podjętego na Prezydium WRN dnia 5 marca 1981 r. o udzielenie głosu przedstawicielom MKZ NSZZ "Solidarność", większość radnych nie była poinformowana przez Prezydium WRN o uzgodnionych i ustalonych wystąpieniach przedstawicieli MKZ NSZZ "Solidarność ".
Stanowisko przewodniczącego WRN E. Bergera spotkało się z protestem przedstawicieli MKZ NSZZ "Solidarność", w międzyczasie prezydium i część zdezorientowanych radnych opuściła salę obrad.
Przewodniczący MKZ Jan
sesji.<br>Wniosek ten większością głosów zastał przyjęty. Następnie przewodniczący wojewódzkiej Rady Narodowej Edward Berger zamknął obrady, nie wyczerpując przyjętego porządku tj.:<br>1. uchwalenia planu pracy WRN na rok 1981,<br>2. odpowiedzi wojewody na interpelacje,<br>3. wolne wnioski.<br>Wobec tego nie zrealizowano zobowiązania podjętego na Prezydium WRN dnia 5 marca 1981 r. o udzielenie głosu przedstawicielom MKZ NSZZ "Solidarność", większość radnych nie była poinformowana przez Prezydium WRN o uzgodnionych i ustalonych wystąpieniach przedstawicieli MKZ NSZZ "Solidarność ".<br>Stanowisko przewodniczącego WRN E. Bergera spotkało się z protestem przedstawicieli MKZ NSZZ "Solidarność", w międzyczasie prezydium i część zdezorientowanych radnych opuściła salę obrad.<br>Przewodniczący MKZ Jan
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego