Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
na poziomie, który Paul Streeten (1989) nazwał mezoekonomicznym. Teorie neoliberalne przeceniają, po pierwsze, rolę partnerów makroekonomicznych (koniecznych oczywiście, ale wcale nie wystarczających) a po drugie, rolę mikroekonomicznej aktywności przedsiębiorców. Obecnie w wielu miejscach na świecie wydarzenia biegną przeciwnie do teorii Schumptera. To państwo podejmuje inicjatywę i ryzyko, a prywatyzacja "z rabatem" przynosi zyski klasie przedsiębiorców, którzy wcale nie przypominają klasycznego kapitalisty z teorii Schumptera. Trzy podstawowe w tym kontekście pytania brzmią:
• Jakie państwo, dla jakiego rozwoju?
• Jaka powinna być treść pojęcia "demokracja", oprócz zwykłego spełnienia reguł gry zwanej demokracją przedstawicielską?
• Jak osiągnąć takie formy partnerstwa między państwem, społeczeństwem
na poziomie, który Paul Streeten (1989) nazwał &lt;hi&gt;mezoekonomicznym&lt;/&gt;. Teorie neoliberalne przeceniają, po pierwsze, rolę partnerów makroekonomicznych (koniecznych oczywiście, ale wcale nie wystarczających) a po drugie, rolę mikroekonomicznej aktywności przedsiębiorców. Obecnie w wielu miejscach na świecie wydarzenia biegną przeciwnie do teorii Schumptera. To państwo podejmuje inicjatywę i ryzyko, a prywatyzacja "z rabatem" przynosi zyski klasie przedsiębiorców, którzy wcale nie przypominają klasycznego kapitalisty z teorii Schumptera. Trzy podstawowe w tym kontekście pytania brzmią:<br>&#149; Jakie państwo, dla jakiego rozwoju?<br>&#149; Jaka powinna być treść pojęcia "demokracja", oprócz zwykłego spełnienia reguł gry zwanej demokracją przedstawicielską?<br>&#149; Jak osiągnąć takie formy partnerstwa między państwem, społeczeństwem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego