Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
przed dalszą szkodą rzeczy stanowiących bagaż podróżny bezpośrednio zagrożonych, jak również starać się o odzyskanie utraconych rzeczy,
2) zabezpieczyć dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umożliwienia dokonania ich oględzin przez przedstawiciela TUiR WARTA,
3) powiadomić niezwłocznie miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów,
4) jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano. gdy ubezpieczony bagaż znajdował się pod opieką ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji publicznej lub w miejscu zakwaterowania - należy zgłosić ją obsłudze środka komunikacji, kierownictwu ośrodka wczasowego, hotelu itp. i uzyskać pisemne potwierdzenie tego
przed dalszą szkodą rzeczy stanowiących bagaż podróżny bezpośrednio zagrożonych, jak również starać się o odzyskanie utraconych rzeczy,<br>2) zabezpieczyć dowody zaistnienia szkody oraz rzeczy zniszczone lub uszkodzone w celu umożliwienia dokonania ich oględzin przez przedstawiciela TUiR WARTA,<br>3) powiadomić niezwłocznie miejscowy organ policji o każdym przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku i uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów, <br>4) jeżeli kradzieży z włamaniem dokonano. gdy ubezpieczony bagaż znajdował się pod opieką ubezpieczonego w czasie jazdy środkami komunikacji publicznej lub w miejscu zakwaterowania - należy zgłosić ją obsłudze środka komunikacji, kierownictwu ośrodka wczasowego, hotelu itp. i uzyskać pisemne potwierdzenie tego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego