Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
oraz eksportowy. Można się o tym przekonać różniczkując równanie (9.67) względem poszczególnych wydatków. Natomiast nieco inną postać ma mnożnik podatkowy dla gospodarki otwartej (mto), który otrzymamy przez zróżniczkowanie równania (9.67) względem podatków autonomicznych (Ta):

(9.69)

Formuły mnożników dla gospodarki otwartej można, oczywiście, wyprowadzić również bez posługiwania się rachunkiem różniczkowym. Jest to jednak o wiele bardziej pracochłonne. Z tego powodu ograniczymy się tutaj do wyprowadzenia mnożnika eksportowego. Zauważmy, że eksport w naszej analizie traktujemy jako autonomiczną część eksportu netto (równanie (9.66)). Interesuje nas więc pytanie, jak zmiana eksportu (DXa) wpływa na zmianę dochodu narodowego (DY). Wiemy już z wcześniejszych
oraz eksportowy. Można się o tym przekonać różniczkując równanie (9.67) względem poszczególnych wydatków. Natomiast nieco inną postać ma mnożnik podatkowy dla gospodarki otwartej (mto), który otrzymamy przez zróżniczkowanie równania (9.67) względem podatków autonomicznych (Ta): <br><br>(9.69)<br><br>Formuły mnożników dla gospodarki otwartej można, oczywiście, wyprowadzić również bez posługiwania się rachunkiem różniczkowym. Jest to jednak o wiele bardziej pracochłonne. Z tego powodu ograniczymy się tutaj do wyprowadzenia mnożnika eksportowego. Zauważmy, że eksport w naszej analizie traktujemy jako autonomiczną część eksportu netto (równanie (9.66)). Interesuje nas więc pytanie, jak zmiana eksportu (DXa) wpływa na zmianę dochodu narodowego (DY). Wiemy już z wcześniejszych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego