Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
to w stopniu tym większym, im większa będzie niejednoznaczność napływających do badacza informacji. Jeżeli wytworzone przez badacza oczekiwania oparte są na jednoznacznych, stabilnych i pewnych informacjach, to będą one miały charakter sztywny i trudno będą się poddawały oddziaływaniom nakierowanym na ich zmianę. Określone predyspozycje osobowościowe badacza skłaniają go do wytwarzania raczej sztywnych niż elastycznych wstępnych OIB i to niekoniecznie opartych na jednoznacznych i pewnych informacjach. Osoby autorytarne, dogmatyczne, przesądne będą częściej skłonne do formułowania przewidywań, których nie będą chciały zmieniać. Częściej też będą napływające do nich dane (zwłaszcza te niejednoznaczne) reinterpretować w duchu wcześniej wytworzonych OIB. Tacy "sztywni" badacze, wchodząc w
to w stopniu tym większym, im większa będzie niejednoznaczność napływających do badacza informacji. Jeżeli wytworzone przez badacza oczekiwania oparte są na jednoznacznych, stabilnych i pewnych informacjach, to będą one miały charakter sztywny i trudno będą się poddawały oddziaływaniom nakierowanym na ich zmianę. Określone predyspozycje osobowościowe badacza skłaniają go do wytwarzania raczej sztywnych niż elastycznych wstępnych OIB i to niekoniecznie opartych na jednoznacznych i pewnych informacjach. Osoby autorytarne, dogmatyczne, przesądne będą częściej skłonne do formułowania przewidywań, których nie będą chciały zmieniać. Częściej też będą napływające do nich dane (zwłaszcza te niejednoznaczne) reinterpretować w duchu wcześniej wytworzonych OIB. Tacy "sztywni" badacze, wchodząc w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego