Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Poznaj swój kraj
Nr: 10
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1993
nawet, jeśli wtedy majestatyczna pieczęć zaginęła, czyż władze miejskie nie mogły sobie sprawić nowego tłoka pieczętnego, takiego samego jak poprzedni?
Powód musiał być inny, raczej natury politycznej. W roku 1335 zmarł ostatni książe piastowski Wrocławia, Henryk VI, i miasto przeszło w ręce królów czeskich. Na Wrocław spłynął deszcz przywilejów, a rada miejska uzyskała rangę starostwa i nowy herb. Na podzieloną na cztery części tarczę herbową wkroczyły naprzemianlegle: wspięty ukoronowany lew królów czeskich z rodziny Luksemburgów i orzeł księstwa wrocławskiego.
Można by jednak sądzić, że rajcy miejscy tęsknili za elementami dawnej pieczęci, które w postaci św. Jana Chrzciciela, lub samej jego głowy, czy
nawet, jeśli wtedy majestatyczna pieczęć zaginęła, czyż władze miejskie nie mogły sobie sprawić nowego tłoka pieczętnego, takiego samego jak poprzedni?<br>Powód musiał być inny, raczej natury politycznej. W roku 1335 zmarł ostatni &lt;orig&gt;książe&lt;/&gt; piastowski Wrocławia, Henryk VI, i miasto przeszło w ręce królów czeskich. Na Wrocław spłynął deszcz przywilejów, a rada miejska uzyskała rangę starostwa i nowy herb. Na podzieloną na cztery części tarczę herbową wkroczyły naprzemianlegle: wspięty ukoronowany lew królów czeskich z rodziny Luksemburgów i orzeł księstwa wrocławskiego.<br>Można by jednak sądzić, że rajcy miejscy tęsknili za elementami dawnej pieczęci, które w postaci św. Jana Chrzciciela, lub samej jego głowy, czy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego