Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Fronda
Nr: 8
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
wyboru.

"Dla wielu historia przestała być wiarą; stała się wiedzą" - ironizuje autor retorycznych i moralizatorskich esejów, Henryk Krzeczkowski. I czyni to bynajmniej nie z pozycji postmodernisty, ale z pozycji chrześcijanina.

Tej zgody na konflikt nie wolno mylić z nietzscheańską fascynacją konfliktem. Radykalizm chrześcijańskiego wyboru prawdy jest wprost odwrotnie proporcjonalny do radykalizmu społecznych i politycznych wyborów chrześcijan. Wystarczy choćby przypomnieć kontrast pomiędzy radykalizmem moralnych i metafizycznych deklaracji Zygmunta Krasińskiego, a ostrożnością zajmowanych przez niego pozycji społecznych i politycznych.

W eseju pt. "Głowa Holofernesa" Paweł Lisicki, przeciwstawiając moralny czyn Judyty - zbrodni Salome, napisał: "Okrucieństwo jest jakby cieniem sprawiedliwości. I tylko jako takie może
wyboru.<br><br> &lt;q&gt;"Dla wielu historia przestała być wiarą; stała się wiedzą"&lt;/&gt; - ironizuje autor retorycznych i moralizatorskich esejów, Henryk Krzeczkowski. I czyni to bynajmniej nie z pozycji postmodernisty, ale z pozycji chrześcijanina.<br><br> Tej zgody na konflikt nie wolno mylić z nietzscheańską fascynacją konfliktem. Radykalizm chrześcijańskiego wyboru prawdy jest wprost odwrotnie proporcjonalny do radykalizmu społecznych i politycznych wyborów chrześcijan. Wystarczy choćby przypomnieć kontrast pomiędzy radykalizmem moralnych i metafizycznych deklaracji Zygmunta Krasińskiego, a ostrożnością zajmowanych przez niego pozycji społecznych i politycznych.<br><br> W eseju pt. "Głowa Holofernesa" Paweł Lisicki, przeciwstawiając moralny czyn Judyty - zbrodni Salome, napisał: &lt;q&gt;"Okrucieństwo jest jakby cieniem sprawiedliwości. I tylko jako takie może
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego