Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
struktury mortuorum
(w wersie Et expecto resurrectionem mortuorum, s. 24, prz. 132) z jednej strony,
z drugiej ­ na uzyskanie nowatorskiego typu brzmienia i ekspresji,
z eliminacją dekoratywności (Kyrie, s. 3, prz. 133), aż do delikatnego, impresjonistycznego
kolorytu (Qui ex Patre, s. 21 prz. 134). Bądź przeciwnie ­ aktywizuje dekoratywność
i jednocześnie radykalizuje brzmienie (Hosanna, s. 29-30, prz. 135), aż do budowania
potężnej kulminacji w Agnus Dei (s. 37-38, prz.136). Jest to niewątpliwie najbardziej
interesująca msza Nowowiejskiego i zarazem jeden z najciekawszych cykli mszalnych
pierwszej połowy stulecia.
W drugiej grupie mszy z op. 49, obejmującej cykle nr 2, 3, 4
struktury mortuorum <br>(w wersie Et expecto resurrectionem mortuorum, s. 24, prz. 132) z jednej strony, <br>z drugiej ­ na uzyskanie nowatorskiego typu brzmienia i ekspresji, <br>z eliminacją dekoratywności (Kyrie, s. 3, prz. 133), aż do delikatnego, impresjonistycznego <br>kolorytu (Qui ex Patre, s. 21 prz. 134). Bądź przeciwnie ­ aktywizuje dekoratywność <br>i jednocześnie radykalizuje brzmienie (Hosanna, s. 29-30, prz. 135), aż do budowania <br>potężnej kulminacji w Agnus Dei (s. 37-38, prz.136). Jest to niewątpliwie najbardziej <br>interesująca msza Nowowiejskiego i zarazem jeden z najciekawszych cykli mszalnych <br>pierwszej połowy stulecia.<br> W drugiej grupie mszy z op. 49, obejmującej cykle nr 2, 3, 4
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego