Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
Jeżeli jesteś w trybie edycji, naciśnij klawisze [F8], [F2]. W ten sposób wybrałeś
polecenie Koniec|Porzuć edycję. Jeżeli obecny stan dokumentu nie był wcześniej zapisany, na ekranie pojawi się pole dialogu z komunikatem:
Czy rezygnujesz z wprowadzonych poprawek?
Poniżej widoczne będą dwa napisy: "Tak" i "Nie", przy czym "Tak" będzie w ramce. Naciśnij teraz [T] albo [Enter]. Program przełączy się w tryb hierarchii dokumentu. Powtórz teraz proces ([F8], [F2], [T]), w wyniku czego wylądujesz w trybie wyboru dokumentu. Możesz teraz spokojnie nacisnąć [F8], [F1].
Ta sama zasada obowiązuje wówczas, gdy zapragniesz porzucić TAGa w trybie hierarchii dokumentu, tyle tylko, że sekwencję [F8
Jeżeli jesteś w trybie edycji, naciśnij klawisze [F8], [F2]. W ten sposób wybrałeś <br>polecenie Koniec|Porzuć edycję. Jeżeli obecny stan dokumentu nie był wcześniej zapisany, na ekranie pojawi się pole dialogu z komunikatem:<br>Czy rezygnujesz z wprowadzonych poprawek?<br>Poniżej widoczne będą dwa napisy: "Tak" i "Nie", przy czym "Tak" będzie w ramce. Naciśnij teraz [T] albo [Enter]. Program przełączy się w tryb hierarchii dokumentu. Powtórz teraz proces ([F8], [F2], [T]), w wyniku czego wylądujesz w trybie wyboru dokumentu. Możesz teraz spokojnie nacisnąć [F8], [F1].<br>Ta sama zasada obowiązuje wówczas, gdy zapragniesz porzucić TAGa w trybie hierarchii dokumentu, tyle tylko, że sekwencję [F8
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego